Yili Industrial Group:

www.yili.com

No. 8, Jinshan Road
Jinshan Development Zone
Hohhot
010110
China